Blog

Image result for usedlost

10 věcí, na které se zaměřit při koupi chalupy. Při pandemii zatoužili lidé po bydlení v přírodě

Koronavirová pandemie rozpoutala nebývalou touhu po nákupu rekreačních nemovitostí. V některých krajích vzrostl počet prodaných nemovitostí o desítky procent. S rostoucí poptávkou rostou i ceny českých chat a chalup. A na co si dát pozor při koupi rekreačního objektu?

Zkušená realitní makléřka Iva Kufr hovoří v naší radioporadně na téma: koupě chaty nebo chalupy.

Koronavirová pandemie eskalovala zájem o nákup rekreačního bydlení v České republice do dramatických výšin. Realitní makléři hlásí, že rekreační objekty se prodávaly i během 5 dnů a zájemců o jednu nemovitost bylo často dvacet. A to i v případě, že se jednalo o objekty v horším stavu.

Únik z města a jediná cesta k rekreaci

Je zřejmé, že kde je zvýšená poptávka a nedostatečná nabídka, roste prodejní cena. Prodejní ceny rekreačních objektů rostou i o desítky procent, a to i u těch objektů, které jsou určeny k rekonstrukci.Koronavirová pandemie rozpoutala nebývalou touhu po nákupu rekreačních nemovitostí (ilustrační foto)|foto:Fotobanka Pixabay

S koncem pandemie můžeme očekávat klesající zájem kupujících o rekreační objekty a pravděpodobně i pokles cen.

Na co si dát pozor při koupi rekreačního objektu?

Jste také v situaci, že jste se rozhodli pro koupi rekreačního objektu (nejčastěji chaty či chalupy) a v hlavě se vám honí, na co si vlastně dát pozor, než se upíšete ke koupi smlouvou?

Ověřte si veškeré dostupné údaje o nemovitosti i lokalitě. Hodně pomůže náhled do katastrální mapy nebo informace na obecním úřadu, především územní plán. Tím se vyhnete situaci, kdy vám za rok za chalupou vyroste čtyřproudá silnice a bude po klidném odpočinku.

10 věcí, na které se zaměřit při koupi chalupy:

Zkontrolujte statiku stavby, stejně jako stav krovů, střechy, vlhkost zdiva, plísně, rozvody.
Ověřte si vlastnictví v katastru nemovitostí, případné dluhy nebo exekuce na nemovitost.
Prozkoumejte územní plán v dané lokalitě.
Zjistěte si, jak je to s přístupovou cestou nebo věcnými břemeny.
Prohlédněte si okolí, dostupnost služeb nebo dopravní spojení.
Zajímejte se o možnosti rekreace a sportů v okolí.
Prohlédněte si sklon nebo zastínění pozemku.
Zkuste promluvit se sousedy – nejsou moc blízko a budete si rozumět?
Prověřte ceny chat a chalup v lokalitě – pokud je nemovitost moc předražená nebo naopak pod cenou, nemusí být něco v pořádku.
Pokud chcete financovat nákup přes úvěr nebo hypotéku, zjistěte si v bance ještě před podpisem kupní smlouvy, zda na půjčku dosáhnete.Krásná roubenka (ilustrační foto)|foto:Ivana Bernáthová,Český rozhlas

Velmi podstatným faktorem, který ovlivní váš nákup, bude lokalita – a to co do pořizovací ceny, tak do pohodlnosti využití. Co dále byste měli pečlivě zvažovat a nepodcenit?

Obecně lze doporučit koupi rekreačního objektu těm, kteří chtějí uložit své finanční prostředky do nemovitosti, nebojí se drobných úprav či rekonstrukcí (mají na ně i peníze) a současně budou nemovitost intenzivně využívat.

Lokalita na prvním místě

Velmi podstatným faktorem, který ovlivní váš nákup, bude lokalita – a to co do pořizovací ceny, tak do pohodlnosti využití. Sledujte proto lokality s dopravní obslužností, službami a možností nákupů. Ideální je dobré spojení, například železnice, autobus či nedaleká dálnice. Samozřejmě to všechno by bylo málo, přidanou hodnotou pořízení chaty či chalupy by mělo být trávení volného času v krásné přírodě s co nejširšími možnostmi rekreace, relaxace a sportování.

Technický a právní stav

Pokud je lokalita již jasná, většina zájemců o rekreační objekt hledá takový, kde není potřeba provádět rozsáhlé úpravy a rekonstrukce, chtějí objekt a jeho pozemek ihned užívat. Realita je ale v mnoha případech úplně jiná.

Nemovitosti zatížené věcným břemenem. Myslíte si, že vám se to nemůže stát? Nikdy neříkejte nikdy!

Spousta rekreačních objektů je špatně stavebně řešena a je v katastrofálním technickém stavu (stav střechy, trámů, oken, podlah, často rozsáhlé plísně a vlhkost v objektu).

Potíž je však v tom, že ony závady nemusí být na první pohled patrné. Dobře se i podívejte také na zastínění pozemku. Jak vysoké jsou stromy v okolí, kolik hodin sem svítí slunce v létě a v zimě? Na zahradě mohou být také staré nemocné stromy a po posouzení stavu nás může čekat kácení. Proto rozhodně nepodceňte moment prohlídky vytipovaného objektu a ideálně si přizvěte odborníka, který prověří technický stav objektu i pozemku.

Sedm důležitých kroků při koupi nebo prodeji nemovitosti. Jak se nenechat napálit a ještě ušetřit

Rovněž se zaměřte na ověření právní bezvadnosti objektu. Z listu vlastnictví (získáte ho na katastrálním úřadě) zjistíte, zda na chalupě, chatě, či pozemku neváznou věcná břemena, případně zda jsou v jeho prospěch nějaká zřízená.

Důležitý je přístup – k pozemku může být zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy přes vedlejší pozemek: ať soukromý, obecní anebo třeba cestu lesní správy. Břemeno také může být úplatné. V chatařské kolonii pak platí určitá pravidla. Většinou je tady samospráva, platí se společně svoz odpadu, někdy i voda. Vše se dozvíme od vedení osady nebo z webových stránek osady, pokud je má.

Na jaké další otázky je třeba mít odpověď?

Kromě technického a právního stavu nemovitosti, je třeba znát odpovědi na otázky související se zdravím a životním prostředním. Ověřte si, aby vnitřní prostředí a okolí chaty či chalupy nebylo zatíženo škodlivými vlivy nebo dokonce neohrožovalo zdraví obyvatel. Odstranění těchto vlivů je často zcela nemožné nebo velmi nákladné.

Pravidla bezpečného pronájmu nemovitosti. Kdo hradí opravy v bytě? Jak nastavit výši jistoty?

Z těch nejvážnějších je třeba jmenovat přítomnost azbestových materiálů v objektu a přítomnost radonu, existenci starých ekologických zátěží na pozemku, obtěžující provozy v okolí a řada dalších okolností, které mohou pobyt na venkově přinejmenším znepříjemnit.

Mimo již zmíněné oblasti, které je nutné ověřit, doporučuji nahlédnout do územního plánu obce a informovat se na místním obecním úřadu o zvyklostech a vyhláškách v obci, zásobování pitnou vodou, odvádění vod odpadních, riziku povodní a záplav, svahových sesuvů.

Užitečné budou i informace o takzvaných imisích z cizích pozemků či ochranných pásmech. Místní vyhlášky mohou rovněž zakazovat hlučný provoz o víkendech a podobně.

Usedlost

usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1823284107KRAJLiberecký krajOKRESČeská LípaOBECJestřebíČÁST OBCEPavloviceKATASTRÁLNÍ UZEMÍPavlovice u JestřebíADRESAč.p. 58TYPusedlostKATEGORIEareál

ANOTACE

Usedlost sestává z obytného domu, výměnku, nádrže na vodu, sklepa a stodoly, obehnána je ohradní zdí s bránou. Dům je v přední části roubený, datovaný rokem 1793, v zadní části zděný, z poloviny 19. století. Ze stejného období pochází i zděný výměnek.

POPIS

Obytný dům se skládá ze dvou částí. Přední roubené a zadní zděné. Roubená část je patrová s podstávkou s vyřezávanými pásky, jednoduše svisle bedněným štítem a krátkou pavláčkou nad vstupem. Pavláčka je vtažena do půdorysu domu a nevystupuje před průčelí. Jižní štítové průčelí je trojosé orientované k příjezdové komunikaci. Východní průčelí roubené části má tři osy, dvě okenní a jednu dveřní. Střecha je sedlová krytá betonovými taškami. Uprostřed hřebene vystupuje zděný omítaný cihlový komín. Okna jsou dřevěná, otvíravá, dvoukřídlá, dělená na šest tabulek. Dispozice je klasická trojdílná, v západní části je vedle hlavní světnice malá boční světnička. Interiér je poměrně intaktní, zachovány jsou zbytky černé kuchyně s ústím průlezného komína. Ve světnici je kamnový sporák. V síni vedou jednoramenné schody do patra. Hospodářská část obytného domu je zděná, patrová se sedlovou střechou a klasicistní fasádou. Zajímavý je předěl mezi zděnou a roubenou částí, kde starší roubený dům byl prostě uříznut a k němu přistavěna zděná stavba, která měla nepochybně pokračovat, ale již se tak nestalo. V přízemí zděné části jsou chlévy pro dobytek a stáj pro koně zaklenuté pruskými plackami do valených pasů. Stáj i chlévy jsou přístupné přes chodbu při východním průčelí, přičemž do každé z uvedených prostor jsou samostatné vstupy od východu. V patře jsou na východní i západní straně plochostropé obytné komory přístupné ze střední chodby. Východní fasáda s okrovou hlazenou omítkou je pětiosá, členěná patrovou římsou a pravoúhlými lisénami zdobenými ve vrcholu stylizovanými čabrakami. Okna jsou zakončena segmentem a akcentována stylizovanými římsami a parapety. Okení výplně osazené do mírného ústupku jsou dřevěné, dvojkřídlé, otvíravé, dělené v každém křídle na tři tabulky. Sedlová střecha je kryta drážkovými betonovými taškami. Štíty jsou zděné, hrubě omítané. Jižní štít nesoucí ve vrcholu malý cihelný komín mírně vystupuje nad rovinu střechy. Naproti obytnému domu stojí malý zděný patrový výměnek se sedlovou střechou. Štíty jsou zděné omítané, střechu kryjí betonové drážkové tašky. V přízemí má klenutý chlívek pro krávu, v patře jsou dvě místnosti s novodobými úpravami. Schodiště do patra je venkovní, zděné z velkých pískovcových kvádrů. Severně vedle výměnku je hluboká nádrž na vodu vybudovaná v zemi také z velkých pískovcových kvádrů. Dále na sever je samostatný sklep přístupný po jednoramenném schodišti. Trochu severovýchodněji je průjezdní stodola se sedlovou střechou zděná z pískovcových štuků. Polopatro stodoly je ale dřevěné, opatřené prkenným bedněním. Střecha je také kryta betonovými drážkovými taškami. Vjezdovou bránu v jižní části areálu tvoří dva pilíře z pískovcových štuků nesoucí původně ve vrcholu kamenné koule. Západně od vjezdu se před areálem nachází další vodní nádrž s vyzděnými stěnami.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Jde o značně autenticky zachovalý areál zemědělské usedlosti v nenarušeném prostředí souboru několika historických domů, které by samo o sobě stálo za památkovou ochranu. Obytný dům je dokladem nedokončené zděné přestavby s velkým množstvím zachovaných původních prvků a výplní. Vjezdová brána, výměnek, nádrž na vodu a stodola pozoruhodným způsobem doplňují areál. V regionálním kontextu jde o zajímavý objekt s výraznými památkovými hodnotami.

Přihlášená díla 2019

a1 architects

USEDLOST MANESCHOWITZ

Předchozí
projekt
Další
projekt
Kancelářa1 architectsHostavická 37/44, Praha 9www.a1architects.czAutořiDavid Maštálka, Lenka Křemenová, Tereza SchneiderováSpoluautorMatěj Michalk ŽaloudekAdresaManešoviceZahájení projektu2012Dokončení realizace2016Popis projektuPůvodní dvůr se dvěma staveními jsme navrhli doplnit o třetí – hostovský dům umístěný v podélné ose dvora, který slouží pro ubytování hostů širší rodiny. Původní dvůr uzavřený dřevěnou stěnou se díky důmyslné dispozici částečně otevřel do zadní zahrady, ale zároveň si zachoval svou charakteristickou atmosféru, tak jak ji můžeme vysledovat z historických map. Dříve usedlost tvořil větší soubor hospodářských staveb než je tomu dnes. Návrh umístění novostavby domu pro hosty na charakter původního osídlení volně navazuje, ovšem jazykem současné architektury. Podobná typologie uzavřených dvorů je patrná i u okolních statků Manešovic. Nový hostovský dům dvůr uzavírá, ale zároveň vytváří velkorysý průhled skrz jeho otevřený střed přízemí. Volně tak parafrázuje historické průjezdné mlaty stodol. Intimita uzavřeného dvora, tak získává novou dimenzi propojení se až za humna starého statku. Hostovský dům Dřevěná novostavba domu pro hosty uzavírá pomyslně svou střechou celý dvůr, ale v přízemí se otevírá výhledům do záhumenní krajiny. Dům je rozdělen na tři části – dva krajní domy s vegetační sedlovou střechou, v nichž jsou apartmány a pokoje pro hosty širší rodiny. Třetí částí je zastřešený střed domu s velkorysou pobytovou prkennou palubou – pomyslné rozšíření zastřešeného dvora, vytvářející v létě příjemný stín, při dešti naopak střechu nad hlavou. V části paluby je provedeno nůžkově otevíratelné zasklení, které umožňuje závětří pro posezení v tzv. „ rodinné hospodě“. Střed domu je otevřený až do krovu střechy a pouze nad „hospodou“ je galerie zamýšlená jako budoucí herna.Medailonekhttps://www.youtube.com/embed/neFalvuZtME?rel=0&autoplay=0Mapa

Náhledy fotografií, pro plné rozlišení klikněte na fotografii.

vstupní průčelí starého domuAutor David Maštálka
pohled ze dvora na hostovský dům – noční pohledAutor David Maštálka
krytá terasa hostovského domuAutor David Maštálka

Zemědělská usedlost

zemědělská usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1102085639KRAJJihomoravský krajOKRESZnojmoOBECHostěradiceČÁST OBCEHostěradiceKATASTRÁLNÍ UZEMÍHostěradice na MoravěADRESAč.p. 188TYPzemědělský dvůr; obytná budovaKATEGORIEobjekt

ANOTACE

Přízemní podélně řazená stavba z poč. 19. století, obsahující v jádře pozůstatky hospodářského objektu, novodobě upravená.

POPIS

Usedlost sestává z podélného přízemního obytného stavení se sedlovou střechou, orientovaného do ulice, se třemi okny a vstupem přibližně na jeho ose, a z těsně navazujícího vjezdu se sedlovou střechou a s prkenným podhledem stropu, který plnil současně funkci stodoly. Do dvora přiléhají k obytnému stavení chlévy, vytvářející s ním půdorysnou stopu tvaru písmene L, později přestavěné na soukromý byt. Hospodářská vestavba ve dvoře je spojena s obytným stavením jednou rovinou prodloužené sedlové střechy. Zeď na straně stodoly do dvora a zeď na zadní straně dvorku dotváří uzavřenou dispozici skromné zemědělské usedlosti, na kterou v prodloužení navazuje hospodářský pozemek (zahrada).

Zemědělská usedlost

zemědělská usedlost

KATALOGOVÉ ČÍSLO1999991946KRAJJihomoravský krajOKRESHodonínOBECHrubá VrbkaČÁST OBCEHrubá VrbkaKATASTRÁLNÍ UZEMÍHrubá VrbkaADRESAč.p. 12TYPzemědělská usedlostKATEGORIEareál

ANOTACE

Areál býv. zemědělské usedlost reprezentuje charakteristický typ usedlosti (na úzké parcele) na Horňácku s podélně průjezdnou stodolou při záhumenní cestě, která je součástí osobitého souboru (stodol), dochovaného pouze v Hrubé Vrbce.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Přízemní podélně orientovaná zemědělská usedlost č.p. 12 v Hrubé Vrbce je jedním z posledních tradičních stavení řadové ulicové zástavby zdejší protáhlé návsi, které bylo ve druhé polovině 20. století ušetřeno radikálních modernizací a degradujících úprav. Vlastní obytný dům s býv. hospodářským zázemím byl vystavěn na v regionu charakteristickém hákovém půdorysu převážně z nepálených cihel a místního lomového kamene, přičemž jeho současná rozloha i situování na úzké dlouhé parcele odpovídá zákresu v archivní mapě stabilního katastru z roku 1827. Hlavní návesní průčelí objektu s hliněnou omítkou nalíčenou vápnem, s barevně odlišeným iluzivním soklem, dvojicí drobných šestitabulkových oken v líci fasády a s dřevěnými vraty průjezdu do dvora svým vzhledem reprezentuje a přibližuje původní podobu nejstarší dochované vrstvy místní zástavby pocházející z 19. století. V celistvosti je zachováno také klasické funkční uspořádání – struktura dotčené zemědělské usedlosti s obslužným dvorkem sevřeným obytnou a hospodářskou částí domu, s navazující ovocnou zahradou a podélně průjezdnou stodolou na konci pozemku. Ta náleží k typologicky ojedinělému unikátnímu souboru vedle sebe samostatně stojících záhumenních stodol Hrubé Vrbky, jež bývaly v této horňácké obci specificky a netradičně umítovány svým štítovým průčelím kolmo k obecní záhumenní cestě. K výjimečnosti posuzovaného areálu zcela zásadní měrou přispívá, vedle dochování základních historických stavebních konstrukcí, také vysoká autenticita celé řady drobných prvků a řemeslných detailů v exteriéru i interiéru. Uvádíme např. lehce zvlněný povrch ručně tažených hliněných omítek se zaoblenými nárožími, dlážděné zápraží z kamenných desek, kamenné dlažby, podlahy z dusané hlíny a širokých prken, kamenné dláždění s dubovým roštem v chlévu, kamenné žlaby pro dobytek, okenní i dveřní výplně s původním kováním, trámový strop světnice s motivem jednoduše profilovaného orámování deskových záklopů, kdy trámy světnice mají okosené spodní hrany doplněny při oblých výbězích ozdobnými vruby a v průvlaku pod stropními trámy světnice je vyryt datovaný nápis „Rok 1859 Jura Tríska“.

Muzeum v přírodě Topolná – expozice zemědělská usedlost

„>  + Přidat foto

© Seznam.cz, a.s., 2021 a dalšíZobrazit mapuZobrazit vzdálenost? PovolitKultura

Muzeum v přírodě Topolná – expozice zemědělská usedlost

Zemědělské usedlosti v obci Topolná č.p. 90 a 93 jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů.Byl jsem zdeAktivitu navštívil 1 člověk0/5 (0 hodnocení)V traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž.

Provozovatel

Muzeum v přírodě Topolná

Topolná 93
687 11 Topolná
Tel.:+420 572 508 247Email:info@slovackemuze…WWW:www.slovackemuzeu…GPS:49,121121 17,543255  Region:Východní MoravaOblast:Slovácko (VM)

Otevírací doba

Poznámka Pouze pro předem objednané skupiny.

Vstupné

Cena: 60 Kč

Snížená cena: 40 Kč

Rodinné vstupné: 100 Kč

Poznámka:Rodina (3 osoby) 100 Kč, rodina (4 osoby) 140 Kč, rodina (5 osob) 170 Kč.

Časová náročnost

1,0 hodina

Obecní znak

Ubušínek

Základní informace

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Správní obvod:Bystřice nad Pernštejnem
GPS souřadnice:49.610483N, 16.281689E
Nadmořská výška:600 m n. m.
První pís. zmínka:rok 1390 (631 let)
Katastrální výměra:277 ha
Počet obyvatel:95
PSČ:592 65
Adresa URL:www.ubusinek.cz

Hlavní stránka obce

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI UBUŠÍNEK

Památník u silnice Ubušínek – Sulkovec připomíná zastřelení tří občanů 8. 5. 1945 ustupující německou armádou. Zastřeleni měli být všichni občané, kteří byli přivlečeni k odstraňování zátarasů, němečtí vojáci však odmítli rozkaz provést.

V Ubušínku si budete připadat jako na jiném světě. Nebe je tu blízko, krajina nádherná a k tomu se zde zachovala spousta staveb lidové architektury. Najdete tu stavby dřevěné, kamenné a také z nepálených cihel. V zájmu zachování těchto památek byla obec v roce 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónu. Nachází se zde celkem 7 památkově chráněných objektů. Jde o větší usedlosti troj, nebo čtyřbokého uzavřeného typu i menší chalupy s jednotnou, nebo hromadnou formou dvora. Jejich štíty jsou převážně orientovány směrem k silnici.

Mezi nejzajímavější stavby patří zemědělská usedlost č. 1, 3, 4, 5 (bývalá rychta), č. 8, 26 a obytná stavení č. 11 a 24.

Juříkův statek č. 3

Roubené omítnuté hlavní pravé křídlo stojí na kamenné podezdívce. Střecha sedlová. Štít je klasovitě bedněný, na záklopu se zachovaly ornamentální malby. Protější zděné křídlo pochází asi ze 3. čtvrtiny 19. století. Vrata se sluncovým motivem jsou zasazena v segmentově zaklenutém vjezdu do dvora mezi oběma křídly.
Stavební materiál: kámen, cihla, dřevo, krytina eternit.

Kryštofovo stavení č. 4

Posledním majitelem před restitucí byl Jaromír Kryštof. Usedlost je postavena v novějším stylu s uzavřeným nádvořím, sníženým prvním poschodím, kryta pálenou křidlicí.
Je to nejvýstavnější statek v obci a svojí velikostí tvoří jakousi dominantu obce.

Strakova chalupa č. 5

Uzavřený statek horského typu. Roubený s některými zděnými částmi, má dvě lomenice do kosočtverce bedněné. V druhé polovině 18. století byl opraven. Svědčí o tom zaoblené nároží, obezděné části a profilovaná čela stropních trámů.
Střešní krytina je tašková a eternitová.
Stavební materiál: kámen, dřevo.

Gregorova usedlost č. 8

Stavba zahrnuje čtyřhranný uzavřený, převážně roubený statek s opodál stojící stodolou. Hlavní křídlo tvoří roubené obytné stavení. Jsou to: kuchyně s pekárnou a trámovým stropem, rozměrná světnice a prádelna. Okolo dvora stojí roubené kůlny, chlévy a ovčín.
V této době je to jediné takto zachované roubené stavení na žďárském okrese.
Stavební materiál: kámen, dřevo, krytina lepenka.

Obytné stavení č. 11

Původní část stavení je roubená. K ní přiléhají mladší zděné chlévy. Současně s nimi byla postavena i střecha nad obytnou částí, která tím byla asi o 70 cm zvýšena.
Stavební materiál: kámen, cihla, omítka, krytina taška.

Hrstkovo stavení č. 26

Vpravo stojí obytná roubená část omítnutá se sedlovou taškovou střechou a trojúhelníkovým svisle bedněným štítem. Na dalších dvou stranách dvora stojí hospodářské budovy, z nichž po levé straně je stodůlka s lepenicovým štítem.
Přední stranu dvora uzavírá kamenná zeď se segmentově zaklenutým průjezdem.
Stavení materiál: kámen, dřevo, krytina taška.

Tipy na výlet v obci Ubušínek a jejím okolí.